НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ МУЗЕЄЗНАВСТВА ТА ЕКСПЕРТИЗИ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

Актуальні проблеми музейної та пам’яткоохоронної діяльності.

  • трансформаційні процеси музейної та пам’яткоохоронної сфери;
  • правові аспекти збереження, охорони та реституції пам’яток історії та культури;
  • атрибуція та експертиза культурних цінностей: практичні здобутки;
  • археологія та етнологія: традиції та перспективи давньої етнічної історії.
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ

Квітень 2017: Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Сучасні проблеми музейної та пам’яткоохоронної діяльності». Участь у конференції взяли понад 40 учасників, молодих дослідників і науковців, які розкрили у своїх доповідях актуальні питання історії та археології, дослідили нормативно-правові акти ООН і ЮНЕСКО, законодавство України, вивчили особливості експертизи ікони, живопису, ювелірних та нумізматичних колекцій, проаналізували інновації в музейній та пам’яткоохоронній галузі

Інформація за посиланням: http://knukim.edu.ua/suchasni-problemi-muzeynoyi-ta-pam-yatkoohoronnoyi-diyalnosti/

 

Квітень 2018: Наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми музейної та пам’яткоохоронної діяльності», 12 квітня 2018 рік. Кількість учасників – 52. За результатами проведення конференції та рішенням Вченої ради КНУКіМ (протокол №24 від 14.04.2018) опубліковано збірник тез доповідей: Актуальні проблеми музейної та пам’яткоохоронної діяльності: наук.конф.студ., аспірантів та мол.учених: тези доповідей, Київ, 12 квіт.2018р./ М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ.нац.ун-т культури і мистетцв, ф-т соціокультурної діяльності, Каф.музеєзнавства і памяткознавства.-Київ:Видавництво Ліра-К, 2018.-126 с.

Інформація за посиланням: https://www.dolesko.com/Naukova-konferenciiya-Aktual-nii-problemi-muzejnoyi-ta-pam-yatkoohoronnoyi-diiyal-nostii.html

 

Квітень 2019: Наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми музейної та пам’яткоохоронної діяльності», 17 квітня 2019 рік. Кількість учасників – 40.Робота у секціях відбулась за такими напрямками:

Секція 1. Актуальні питання музейної сфери (євроінтеграційні процеси в музейній справі, політика декомунізації, музейний менеджмент та маркетинг);

Секція 2. Актуальні питання пам’яткоохоронної сфери (проблеми збереження та популяризації пам’яток, теорія та історія пам’яткознавства, музеєфікація нерухомих пам’яток, пам’ятки під загрозою);

Секція 3. Археологічні дослідження (нові археологічні дослідження, експериментальна археологія, історія археологічної науки, археологія у музеях).

Інформація за посиланням: http://knukim.edu.ua/aktualni-problemy-muzejnoyi-ta-pam-yatkoohoronnoyi-diyalnosti/

 

 

Квітень 2020: Наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми музейної та пам’яткоохоронної діяльності» (дистанційно, платформа Zoom), 12 квітня 2020 рік. Кількість учасників – 30.

Робота по секціях відбулася за такими напрямками, як:

  • «Законодавчі основи музейної та пам’яткоохоронноі діяльності» (Керівник секції: Віктор Вечерський, кандидат архітектури, Заслужений працівник культури України, член ICOMOS);
  • «Музейна діяльність: теорія, історія, практика» (Керівник секції: Юлія Ключко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музеєзнавства та експертизи історико-культурних цінностей КНУКіМ);
  • «Теоретико-методологічні основи археології та пам’яткознавства» (Керівник секції: Сергій Пустовалов, доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри музеєзнавства та експертизи історико-культурних цінностей КНУКіМ);
ПРОЕКТИ
  • “V Міжнародна літня польова археологічна школа” (2019 рік). Організатори: Інститут археології НАН України, Історико-культурний заповідник «Більськ», ВО «Спілка археологів України», Кафедра музеєзнавства та експертизи історико-культурних цінностей КНУКіМ. Керівник проекту – Денис Гречко, кандидат історичних наук, доцент з/н
  • «Літня археологічна експедиція на о. Байда» (2019 рік). Організатори: Інститут археології НАН України, Національний заповідник «Хортиця», Кафедра музеєзнавства та експертизи історико-культурних цінностей КНУКіМ. Керівник проекту – Сергій Пустовалов, доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри музеєзнавства та кспертизи історико-культурних цінностей КНУКіМ.
  • “VІ Міжнародна літня польова археологічна школа”(2020 рік). Організатори: Інститут археології НАН України, Історико-культурний заповідник «Більськ», ВО «Спілка археологів України», Кафедра музеєзнавства та експертизи історико-культурних цінностей КНУКіМ. Керівник проекту – Денис Гречко, кандидат історичних наук, доцент з/н

 

СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ СТУДІЇ

Лекторій для студентів, що являє собою цикл лекцій провідних фахівців галузі з метою удосконалення досліджень та застосування інновацій в майбутній практичній діяльності. Основна мета студій – поєднати новативність та автентичність на прикладі реальних умов роботи; обґрунтувати необхідність комплексних знань, здобутих упродовж процесу навчання.

2018 рік

Спікери магістрантка 2-го року навчання – Марія Драниш і провідний науковий співробітник Музею-майстерні І.П. Кавалерідзе Ольга Співак.

 

2019 рік

Спікер – Марія Кузьміних, спеціаліст з реставрації творів живопису на дерев’яній основі, аспірант НАОМА

 

Спікер студій  – Оксана Кухтій, спеціаліст в галузі ювелірної справи, магістр кафедри музеєзнавства та експертизи історико-культурних цінностей КНУКіМ, аспірантка КНУКіМ

 

2020 рік.

Спікер – Маргарита Хребтенко, художник-реставратор Національного науково-дослідного реставраційного центру України, аспірант НАОМА. Для реалізації поставленого завдання у встановленому законодавством порядку із науково-методичного фонду НАОМА були передані твори образотворчого мистецтва.

 

2021 рік.

Спікер – Олена Жукова (кандидат наук, доцент, науковець-пам’яткознавець, керівник проектів з музеєфікації, ревіталізації, розвитку туризму в ОТГ, експерт з туризму та культурної спадщини УКФ, директор науково-методичного центру розвитку музеєзнавства і пам’яткознавства ХГУ “НУА”). Тема засідання «Управління культурною спадщиною: сучасні підходи та світові тренди». 19 квітня 2021 рік

Спікер – Олена Харченко, історик-музеєзнавець (КНУКІМ), кандидатка історичних наук, психологиня («Психологія управління», ІПК ДСЗУ), сертифікована гештальт-терапевтка (МГІ), художниця, майстриня декоративного розпису (членкиня НСМНМУ). Майстер-клас «Музейна психологія та арт-терапія в контексті культурно-освітньої діяльності сучасних музеїв”. 15 травня 2021 рік

Спікер – Сергій Тараненко, завідувач сектору археології науково-дослідного відділу історії та археології Києво-Печерського історико-культурного заповідника, кандидат історичних наук . Лекція «30 сюжетів археології».

ГАРАНТИ ТА ГРУПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 027 «МУЗЕЄЗНАВСТВО ТА ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО»
ОС «Бакалавр»
Назва освітньої програми: «Експертиза історико-культурних цінностей»
ПІБ викладача Науковий ступінь, вчене звання Підвищення кваліфікації Посилання на ORCID Google Scholar Scopus Web of Science Електронна адреса:
Ключко Юлія Миколаївна (гарант) Кандидат педагогічних наук, доцент 1.Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070890/071333-21, 2021 р. за програмою «Використання цифрових технологій в освітньому процесі». Навчально-науковий інститут права та сучасних технологій навчання. 180 год./6 кредитів ЄКТС
2. Сертифікат про підвищення кваліфікації ПК-К21-03/107 (25.03.2021р.) за програмою підвищення кваліфікації «Цифрові трансформації в освіті, бізнесі, ІТ та культурі ВГО»УАФІТ». 6 год./0,2 кредити ЄКТС
http://orcid.org/0000-0002-1032-8291 https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=4bD-yEcAAAAJ https://publons.com/researcher/4757310/yuliia-kliuchko/
ID: ABC-4973-2021
klyuchkoy@gmail.com
Пустовалов Сергій Жанович Доктор історичних наук, доцент 1. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070890/071333-21, 2021 р. за програмою «Використання цифрових технологій в освітньому процесі». Навчально-науковий інститут права та сучасних технологій навчання. 180 год./6 кредитів ЄКТС https://orcid.org/0000-0003-3026-6224 https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=k2fs8JkAAAAJ https://publons.com/researcher/4759675/serhii-pustovalov/
ID: ABC-5723-2021
pustovalovsergej@yahoo.com
Ольговський Сергій Якович Доктор історичних наук, професор https://orcid.org/0000-0002-8677-9312 https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=GPBejTgAAAAJ olgovskiy@online.ua
Руденко Сергій Борисович Кандидат культурології, старший викладач https://orcid.org/0000-0002-2319-1845 https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ql55NmsAAAAJ https://publons.com/researcher/2285828/serhii-sb-rudenko/
ID: E-7786-2016
rudenkosb@ukr.net
Чухрай Любов Олександрівна Кандидат культурології, доцент 1.Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070890/071636-21, 2021 за програмою «Використання цифрових технологій в освітньому процесі». Навчально-науковий інститут права та сучасних технологій навчання. 180 год./6 кредитів ЄКТС http://orcid.org/0000-0002-9709-8491 https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=M9xwEj4AAAAJ https://publons.com/researcher/4755658/liubov-chukhrai/
ID: ABC-4503-2021
l.chuhrai@gmail.com
Бегаль Тетяна Олександрівна Асистент 1.Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СС 02070890/ 071176-21, 2021 р. за програмою «Використання цифрових технологій в освітньому процесі». Навчально-науковий інститут права та сучасних технологій навчання. 180 год./6 кредитів ЄКТС
2.«Освітні інструменти критичного мислення» // Платформа масових відкритих онлайн курсів «Prometheus», 2020 р. Сертифікат № 660ffcb2fcc94204824ff312e1d69806. 60 годин.
3.«Медіаграмотність для освітян» // Платформа масових відкритих онлайнкурсів «Prometheus», 2020 р. Сертифікат № fda068444d364fa189d5c5beb3712917. 60 годин.
http://orcid.org/0000-0002-1032-8291 https://scholar.google.com.ua/citations?user=pN4D3lsAAAAJ&hl=uk&oi=ao tetiana.berezniuk@gmail.com
Андрес Ганна Олександрівна Кандидат історичних наук, доцент 1.Сертифікат Міжнародного стажування «Кіноосвіта у Європі: освіта, що базується на практиці» (108 академічних годин / 3,5 кредиту ECTS). Червень 2019 р.
2.Київський національний університет технологій та дизайну Свідоцтво про підвищення кваліфікації 006/21 від 5 липня 2021 р. «Використання цифрових технологій в освітньому процесі». 6 кредитів ЄКТС
https://orcid.org/0000-0002-2643-0944 https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Mh6ujIEAAAAJ anandres@i.ua
Гречко Денис Сергійович Доктор історичних наук, доцент з/н https://orcid.org/0000-0003-3613-795X https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=-mRwovEAAAAJ https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202056099 ukrspadshina@ukr.net
Пустовалов Василь Сергійович Асистент https://orcid.org/0000-0001-7479-3777 https://scholar.google.com.ua/citations?user=VVm_VDIAAAAJ&hl=uk vskutafin@gmail.com
ОС «Магістр»
Назва освітньої програми: «Історико-культурна спадщина: дослідження і управління»
Пустовалов Сергій Жанович(гарант) Доктор історичних наук, доцент 1. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070890/071333-21, 2021 р. за програмою «Використання цифрових технологій в освітньому процесі». Навчально-науковий інститут права та сучасних технологій навчання. 180 год./6 кредитів ЄКТС https://orcid.org/0000-0003-3026-6224 https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=k2fs8JkAAAAJ pustovalovsergej@yahoo.com
Ключко Юлія Миколаївна Кандидат педагогічних наук, доцент 1.Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070890/071333-21, 2021 р. за програмою «Використання цифрових технологій в освітньому процесі». Навчально-науковий інститут права та сучасних технологій навчання. 180 год./6 кредитів ЄКТС
2. Сертифікат про підвищення кваліфікації ПК-К21-03/107 (25.03.2021р.) за програмою підвищення кваліфікації «Цифрові трансформації в освіті, бізнесі, ІТ та культурі ВГО»УАФІТ». 6 год./0,2 кредити ЄКТС
http://orcid.org/0000-0002-1032-8291 https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=4bD-yEcAAAAJ klyuchkoy@gmail.com
Ольговський Сергій Якович Доктор історичних наук, професор https://orcid.org/0000-0002-8677-9312 https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=GPBejTgAAAAJ olgovskiy@online.ua
Руденко Сергій Борисович Кандидат культурології, старший викладач https://orcid.org/0000-0002-2319-1845 https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ql55NmsAAAAJ rudenkosb@ukr.net
Андрес Ганна Олександрівна Кандидат історичних наук, доцент 1.Сертифікат Міжнародного стажування «Кіноосвіта у Європі: освіта, що базується на практиці» (108 академічних годин / 3,5 кредиту ECTS). Червень 2019 р.
2.Київський національний університет технологій та дизайну Свідоцтво про підвищення кваліфікації 006/21 від 5 липня 2021 р. «Використання цифрових технологій в освітньому процесі». 6 кредитів ЄКТС
https://orcid.org/0000-0002-2643-0944 https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Mh6ujIEAAAAJ anandres@i.ua
Вечерський Віктор Васильович Кандидат архітектури, Заслужений працівник культури України https://orcid.org/0000-0002-5221-3556 https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=djFTGWAAAAAJ vechersky.v@gmail.com