ТЕСТ ІЗ МАТЕМАТИКИ

Блок мультипредметного тесту «Математика» базується на програмі ЗНО.

Ця програма висвітлює теми з алгебри та геометрії, що надавалися протягом шкільного курсу:

🔹 «Числа і вирази»;
🔹 «Рівняння, нерівності і їх системи»;
🔹 «Функції»;
🔹 «Ймовірність випадкової події, вибіркові характеристики (середнє значення), аналіз діаграм та графіків»;
🔹 «Планіметрія»;
🔹 «Стереометрія».

Як і в інших блоків, у блоці «Математика» буде 20 завдань, з яких:

14 завдань, де ви маєте обрати одну правильну відповідь із п’яти варіантів (за кожну правильну відповідь надається один бал);
4 завдання, де потрібно встановити по 3 «логічні пари» (за кожну правильно визначену пару надається по одному балу);
2 завдання відкритої форми із короткою відповіддю (два бали надається за кожну правильну відповідь).

Отже, за виконання завдань блоку НМТ з математики можна отримати від 0 до 30 балів, що згодом форматуються у звичайну 200-бальну систему.